Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

9680 2058 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna

April 30 2015

3600 9d5a 390
Reposted fromdeanfell deanfell
9349 fdbe 390
Reposted fromatris atris
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viahibernacja hibernacja
2386 5317 390
Reposted fromthirdapril thirdapril viabookart bookart
Reposted fromroxanne roxanne viaohshit ohshit

April 29 2015

5498 e2df 390
Reposted fromhalfjohn halfjohn
2188 9535 390
Reposted fromaammaazing aammaazing
5989 c545 390
6466 84cb 390
Reposted fromeryawen eryawen

April 28 2015

3519 564c 390
Reposted frombeaufortplace beaufortplace
8175 800e 390
7280 a85c 390
Reposted byMelly Melly
6513 3b08 390
Reposted fromkilllakieran killlakieran
5593 e76d 390
Reposted fromtwentywoahpilots twentywoahpilots
 Miłość uszlachetnia
 Naturę ludzką, gdy zaś ta szlachetna,
 Wtedy zamyka najlepszą swą cząstkę
 W grobie tych, których kochała.
— Shakespeare, Hamlet
Reposted fromvaporous vaporous
6796 526c 390
Reposted fromkaraibski karaibski

April 22 2015

"Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście."

— Piotr Adamczyk
Reposted bydotyk-dzwiekuVariabelekudilamuchlamuch
7379 6338 390

Pickles by Kuba

Tumblr / Instagram / Facebook

Reposted fromsketch sketch
4142 d6f8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl