Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
Reposted fromgetback getback viaCuukierek Cuukierek

June 18 2015

2254 1e95 390
Reposted fromstarswirl starswirl
Oddalasz się znów z każdym słowem.
— Sarsa

Mélanie Laurent & Jake Gyllenhaal“Enemy” (Denis Villeneuve, 2013).

June 10 2015

8910 6466 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viabookart bookart
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viahibernacja hibernacja

June 01 2015

To, że intensywnie o nim myślisz, nie sprawi, że będzie twój.. 

May 26 2015

Prawdziwa dama to twoja mama,
Szanuj ją dzieciak do końca świata,
 do końca świata...
— Gang Albanii - Dla prawdziwych dam

May 24 2015

0703 2b15 390
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaCuukierek Cuukierek

May 21 2015


Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viapijanygowniarz pijanygowniarz
It's been a long day, without you my friend,
And I'll tell you all about it when I see you again.
We've come a long way from where we began,
Oh I'll tell you all about it when I see you again.
Jestem gorsza niż mówisz. Ale lepsza niż myślisz.
— promise.
Reposted fromVileHopex3 VileHopex3 viaCuukierek Cuukierek

May 11 2015

Mam dosyć bycia samej, bo już jestem w takim wieku i w takim stopniu rozwoju emocjonalnego, że potrzebuje tego żeby mnie ktoś kochał. To się stało. I to się dzieje już dawno. Dlatego mam wszystkiego dość.
— katyushaa.soup.io
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
4876 9cab 390
pozamiatane
Reposted fromrealytruth realytruth
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viaEtien Etien

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaEtien Etien

May 05 2015

7353 f260 390
Reposted fromchceuciec chceuciec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl